Meranie 3D meracím zariadením

Ponúkame Vám meranie Vašich výrobkov 3D mobilným meracím zariadením FARO Platinum Arm 8.

Meranie je možné realizovať tak vo Vašich priestoroch ako aj u nás.